ME 475 Exam Activation Page


THIS PAGE WILL BE OPENED AUTOMATICALLY AT 9.30 PM O'CLOCK!


EXAM SUBJECT: Assembly with Part Design


00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


TÜRKÇE


ME 475 FİNAL SINAVI KURALLARI

ME 475 Computer Aided Design and Drafting vize sınavı uzaktan erişim şeklinde olacaktır.

 • Sınav günü: 09 Haziran 2020 Salı
 • 1. Ve 2. Öğretim aynı anda
 • Sınav Başlangıç saati: 21:30
 • Sınav Bitiş saati: 23:30
 • Sınav süresi: 2 saat
 • Öğrenciler herhangi bir bilgisayarı ve herhangi bir Solidworks versiyonunu kullanabilirler, sınav bittikten sonra çizimlerini sınav günü en geç saat 00:00'a kadar web sitesi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.
 • Sınavların gönderileceği web adresi: www.mehmetaladag.com/me-475-exam/

Sınav Kuralları:

1. Dosya adınız "Surname-Name-Education" şeklinde olmalıdır.

Eğitim durumunuzu "First" veya "Second" olarak yazın.

Örnek: "Aladag-Mehmet-First"

2. Sınav belirtilen tarih ve saatte başlayıp bitecektir.

3. Sınavınızı göndermek için sınav süresi dışında 30 dakikanız olacaktır.

4. Tüm çizimler tek bir sıkıştırılmış dosya içinde olmalıdır.

5. NOT: Sınavınızı "Pack and Go" methodu ile zip yapıp gönderiniz.

Eğer "Pack and Go" yöntemini bilmiyorsanız, bu videoyu izleyin.

6. Dosya uzantınızın formatı ".zip" şeklinde olması gerekir, aksi takdirde sınavı gönderemezsiniz.

ENGLISH


ME 475 FINAL EXAM RULES

ME 475 Computer-Aided Design and Drafting final exam will be in the form of remote access.

 • Exam day: Tuesday, Jun 09, 2020
 • 1st and 2nd Education at the same time
 • Exam Start time: 21:30
 • Exam End time: 23:30
 • Exam duration: 2 hours
 • Students can use any computer and any version of Solidworks, after the end of the exam, they must send their drawings on the website by 00:00 am. at the latest on the exam day.
 • The web address where your exams will be sent: www.mehmetaladag.com/me-475-exam/

Exam Rules:

1. Your file name should be as "Surname-Name-Education"

Type your education as: "First" or "Second"

Example: "Aladag-Mehmet-First"

2. The exam will start and end at the given date and time.

3. You will have 30 minutes except for the exam time for submitting the exam.

4. All drawings should be inside in one compressed file.

5. NOTE: Send your assemble files using "Pack and Go" method.

If you don't know how to use "Pack and Go", please watch this video.

6. Your file extension must be in the ".zip" file otherwise you cannot submit the exam.